Bergvärme

Bergvärme utvinns ur grundvattnet i berggrunden och är ett miljövänligt energialternativ. En bergvärmeanläggning för uppvärmning av enfamiljshus består ofta av ett, eller flera, 100–200 meter hål som borras ner i berget/marken. Därefter utvinns energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värms av grundvattnet i berget. Detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten.
Se en film här i hur Bergvärmepumpar fungerar i allmänhet.

Köldbärare

Kollektorvätskan, som kallas köldbärare, cirkulerar genom berget och leds sedan till en förångare där köldbärarens temperatur kan vara väldigt låg. Till och med under nollgradigt. I förångaren värmer vätskan upp köldmediet som finns i det slutna systemet i Bergvärmepumpen. Man använder ett medium som har väldigt låg kokpunkt. Köldmedlet förs vidare, efter det att det har förångats, till en kompressor.

Gasen

Där komprimeras gasen, vilket gör den ännu varmare. Den heta gasen går sen vidare till värmepumpens kondensor där den avger sin värme till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir genom kondensation flytande igen och förs därefter ner i berget för att återigen bli uppvärmt.